ZWROTY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje podmiotom gospodarczym, którzy nabyli produkt w związku z prowadzoną działalnością

 

Jak zwrócić towar?

 

Aby dokonać zwrotu należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy a następnie wysłac go wraz z zakupionym towarem na adres:

 

PHU BODEX Bogdan Kowalczyk

ul. Kościuszki 15B

55-140 Żmigród

 

Informujemy, iż koszt pakowania i odesłania towaru ponosi Konsument. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

 

Szczegóły dotyczące realizacji zwrotów dostępne są w regulaminie dostępnym na stronie sklepu ihaa.pl.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®