Regulamin zakupów w sklepie ihaa.pl

Sklep internetowy www.ihaa.pl.pl jest własnością firmy PHU BODEX Bogdan Kowalczyk, z siedzibą w Żmigrodzie przy ulicy Kościuszki 15B. NIP 915-105-80-31 REGON 931052170

 

 1. Firma Bodex oferuje swoim klientom towary i uslugi za pośrednictwem Internetu z mozliwością wysyłki lub odbioru w Żmigrodzie, przy ulicy Kościuszki 15B, po uprzednim złożeniu zamówienia drogą internetową. Klienci którzy nie złożą zamówienia drogą internetową (nie posiadający numeru zamówienia, wygenerowanego podczas dokonywania rezerwacji) zostaną obsłużeni według cen zawartych w cenniku dostępnym w siedzibie firmy.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż oraz rezerwację towarów i usług, zwanych dalej zleceniami, za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.ihaa.pl. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 3. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są wolne od wszelkich wad prawnych i fizycznych. Sprzedawane produkty pochodzą z oficjalnych dystrybucji danego producenta.
 4. Wszystkie podawane ceny na stronie są kwotami BRUTTO (z VAT).
 5. Na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie).
 6. W przypadku wysyłki (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) oferowane produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika zawodowo trudniącego się transportem towarów. Podawana kwota transportu jest kwotą prognozowaną, dla paczek standardowych nie przekraczających wagi 30 kg i obowiązuje dla paczek zamawianych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka produktów do innego kraju będzie związana z korektą opłaty transportowej. W przypadku wysyłki towarów niestandardowych i przekraczających wagę 30 kg, zastrzegamy sobie prawo do zmiany kosztów transportu. O zmianie wysokości opłaty klient zostanie powiadomiony w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiającemu będzie przysługiwać w takim wypadku możliwość rezygnacji z zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, w celu zakupu i odebrania towaru, umowa sprzedaży zostanie zawarta w punkcie sprzedaży.
 8. Sklep internetowy ihaa.pl udostępnia swoim klientom cztery formy płatności:
 • pobranie (kupujący zobowiązuje się zapłacić kurierowi za towar),
 • przedpłata (klient przedpłaca za towar na konto, na podstawie zamówienia),
 • szybkie przelewy DOTPAY
 • gotówka (przy odbiorze osobistym)
 • rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 

W przypadku niektórych „niestandardowych” towarów zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu płatności. O zaistniałej sytuacji klienci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową w możliwie najszybszym terminie.

 1.  Warunkiem złożenia zlecenia w naszym sklepie jest założenie konta klienta lub prawidłowe wypełnienie jednorazowego formularza rejestracyjnego.

Po złożeniu zlecenia klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową, na podany adres podczas rejestracji. Przyjęcie zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacją, o fakcie realizacji klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Każde zlecenie wymaga potwierdzenia, w przypadku niemożności kontaktu z klientem w ciągu 3 dni, zlecenie zostanie anulowane.

 1. Wszystkie towary wysyłane są możliwie najszybciej. Informacja na stronach o czasie realizacji przesyłki jest jedynie przewidywalnym czasem dostawy i może zostać wydłużona. W takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony przez pracownika firmy Bodex.Średni czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze. Warunkiem szybkiej realizacji jest dostępność towaru, podana na naszej stronie, przy każdym produkcie, jednakże nie gwarantuje ona, z przyczyn technicznych, 100% dostępności w momencie złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności towaru na polskim rynku lub wyczerpaniu się zapasów w naszych magazynach. O takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony możliwie najszybciej.
 2. W przypadku złożenia zamówienia i wyboru sposobu płatności "przedpłata", klient powinien dokonać zapłaty niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez sklep (tj. w nie później niż w terminie 2 godzin od momentu potwierdzenia Zamówienia). PHU Bodex zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktu na dzień zaksięgowania środków na naszym koncie w przypadku opóźnienia przez klienta wykonania przelewu. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura proforma z wartością aktualną, a klient będzie zobowiązany do wpłaty różnicy wynikającej z naszego cennika. W wyżej wymienionym przypadku klient ma prawo żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty na konto firmy Bodex, zamówienie wówczas zostanie anulowane.
 3. Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są gwarancją. Większość sprzedawanych produktów posiada zewnętrzną gwarancję. Warunki gwarancji oraz punkty przyjęć znajdują się na stronach producentów. W przypadku problemów prosimy pytać o szczegóły naszych sprzedawców.
 4. Firma Bodex ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do poinformowania nas o niezgodności towaru z umową, przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia zaistniałej sytuacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z działem serwisu, celem określenia niezgodności oraz uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu. W powyższym przypadku, klient ma prawo żądać:

 • doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę lub naprawę,
 • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w przypadku gdy nasza firma nie będzie w stanie wywiązać się z naprawy lub wymiany,

W szczególnych przypadkach, gdy nie uda się znaleźć rozwiązania drogą telefoniczną, nasza firma zajmie swoje stanowisko w ciągu 14 dni. Nie ustosunkowanie się w tym terminie firmy Bodex oznacza przyjęcie reklamacji lub żądań klienta jako zasadne.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (art. 7 ust. 1) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy Bodex, a następnie zwrot towaru w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Określając skutki wykonania prawa odstąpienia, ustawodawca wyraźnie postanowił, iż w razie odstąpienia od umowy – umowa jest uważana za niezawartą (art. 7 ust. 3 u.o.n.p.k). Ustawa nakazuje również zwrot tego, co strony świadczyły w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 14 dni. A zatem, po wydaniu zamówionego towaru, biegnie dla konsumenta 14 – dniowy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mają 14 dni na dokonanie zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły. Warunkiem zwrotu jest wysyłka towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z oryginałem dowodu zakupu. Towar nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku braku nienaruszonego opakowania lub jego zniszczenia zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania - nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckiem. W przeciwnym przypadku zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia odstąpienia od umowy. Towar uszkodzony mechanicznie nie podlega gwarancji, zwrotom oraz prawu odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 2. Podane ceny towarów i usług zawierają koszt ubezpieczenia w czasie drogi do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. W kwocie ubezpieczenia, zawarte są wszelkie następstwa powstałe w czasie drogi do klienta za pośrednictwem do kwoty 5000 zł. Mowa tu o kradzieży lub mechanicznym zniszczeniu towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu paczki i stanu naszej firmowej taśmy, przy kurierze (zgodnie z art. 545 § 2 K.C.). Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem późniejszych roszczeń klienta z tytułu braków w przesyłce lub/i uszkodzenia towaru. Odbierając towar Klient zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera (zgodnie z art. 545 § 2 K.C.). W sytuacji stwierdzenia niezgodności lub jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności (szkody spedycyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji jakościowej bądź ilościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru towaru w obecności kuriera (przedstawiciela spedytora). Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim. Po otrzymaniu przesyłki konsument powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń konsument powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, firma Bodex zaleca sporządzić protokół szkodowy. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Szczegóły przebiegu transportu regulują oddzielne regulaminy przewoźników. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową. Powyższe nie dotyczy umów sprzedaży zawartych w obrocie konsumenckim. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach pracy firmy kurierskiej: 9:00-17:00.
 3. W przypadku wysyłki (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) Kupujący składający zamówienie poprzez formularz i kliknięcie w przycisk "Złóż zamówienie", zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej (Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca oddaje rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania pokrywa kupujący. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego będzie wyliczana indywidualnie w oparciu o rzeczywiste koszty przechowywania towaru (wynikające z umowy najmu, kosztów ogrzewania, gabarytów, wagi i wartości produktów). Z definicji umowy konsument jest zobowiązany odebrać towar. A więc aby odstąpić od umowy musi: odebrać przedmiot i wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie opisanym w p. 14.
 4. Informacje zawarte na naszej stronie dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) lub rezerwacji towaru (w celu zakupu w fizycznych punktach sprzedaży firmy Bodex u wskazanych na stronie sklepu) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży zależy od wyboru klienta. W szczególności klient może:
  • dokonać Zamówienia (zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę,
 6. Zamówienia z formą płatności "płatność przelewem (przedpłata)" oraz odbiorem osobistym wydamy jedynie Zamawiającemu lub osobom, które Zamawiający upoważnił do odbioru przy składaniu zamówienia, po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości. Dlatego też prosimy, przy udawaniu się do salonu, aby zabrać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia).
 7. Wymagania techniczne świadczenia Usług.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • używanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach >= 7.0 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Chrome w wersjach 1.x. Przeglądarka powinna akceptować "cookie" i mieć włączoną obsługę javascript,
 • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 1. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Bodex, a klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Bodex, a klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4.  Firma PHU Bodex zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12. 2014 r.


Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®